ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН БОЛОВСРОЛЫН 3 САРЫН СУРГАЛТУУД АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДЛАА

Хан-Уул дүүргийн Албан бус – Насан туршийн боловсролын төвөөс зохион байгуулж буй хууль, эрх зүйн боловсрол олгох сургалт нь  иргэдийн эрх зүйн мэдлэг боловсролын дээшлүүлэх, эрх зүйн хувьд чадавхижуулах анхан шатны үйлчилгээг ойртуулж, хуулийн үйлчлэлийг нэмэгдүүлэх замаар эрх зүйн боловсролын сургалтыг зохион байгуулсаар ирсэн.

 

Сургалтын хүрээнд 3 сард:

  • Хүний эрхийн тухай
  • Нийгмийн даатгалын тухай хууль
  • Зөрчлийн тухай хууль
  • Авилгын тухай хууль
  • Нийгмийн халамжийн тухай
  • Хөдөлмөрийн тухай хууль
  • Гэр бүлийн тухай хууль
  • Хүүхэд хамгааллын тухай хууль
  • Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулиудаар нийт 12 байгууллагын хамт олонд сургалт зохион байгуулж 487 иргэнд хүрч үйлчилсэн байна.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт