“ШАРИЛЖГҮЙ УЛААНБААТАР-3” АЯНД ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 9 ХОРООНЫ ИРГЭД, АЖ АХУЙ НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГА ИДЭВХТЭЙ ОРОЛЦЛОО

Хан-уул дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын 05/321 тоот албан бичгийн дагуу иргэд болон аж ахуй нэгжүүддээ “Харшлын эсрэг хамтдаа буюу Шарилжгүй Улаабаатар” аянд идэвхитэй оролцож, өөрийн хашаа болон байгууллагын ойр орчмын харшил үүсгэдэг шарилжыг устгахыг уриалан оролцлоо. 

Тус хорооны вэб сайтад “Харшлын эсрэг хамтдаа буюу Шарилжгүй Улаабаатар” цэвэрлэгээний ажил зохион байгуулах тухай зар тавин иргэд аж ахуй нэгж  байгууллагуудыг идэвхитэй оролцохыг уриаллаа.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт