Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институттай хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгууллаа
2018 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдөр Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институттай “ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ САНАМЖ БИЧИГ” байгууллаа.

Санамж бичигт Хан-Уул дүүрэгт оршдог төсөвт болон бусад аж ахуйн нэгж байгууллагуудын санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, тооцооны ажилтнуудын мэдлэг, ур чадварыг нэмэгдүүлэх, нийгэм дэх идэвх оролцоог сайжруулахад санамж бичгийн зорилго оршино.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт