ХАН-УУЛ, БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙНХЭНД “ЖЕНДЭРТ СУУРИЛСАН ХҮЧИРХИЙЛЛИЙН СУДАЛГАА”-НЫ ҮНДСЭН ҮР ДҮНГ ТАНИЛЦУУЛЛАА
“Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгаа”-ны үндсэн үр дүнг 2018 оны 12-р сарын 5-ны өдөр Хан-Уул, Баянзүрх дүүргийн ЗДТГ-ын хэлтсийн дарга, ажилтнууд, дүүргийн хорооны дарга нар, нийгмийн ажилтнууд, ТББ-ын төлөөлөлд танилцууллаа.

Семинар нь судалгааны үр дүнг дүүрэг, орон нутгийн түвшинд бодлого боловсруулагч, төлөвлөгч, шийдвэр гаргагч, хэрэглэгч нарт танилцуулах, нотолгоо, судалгаанд суурилсан үр дүнд үндэслэн бодлого төлөвлөлтийг хийхэд нөлөөлөх, сурталчлах зорилготой байсан юм.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт