Засгийн газрын 182 дугаар тогтоолтой холбогдуулан Нийслэлд мөрдөгдөх Хан-Уул дүүргийн Газрын үнэлгээний бүсийн хил хязгаарын санал авч байна
Засгийн газрын 182 дугаар тогтоолтой холбогдуулан Нийслэлд мөрдөгдөх Хан-Уул дүүргийн Газрын үнэлгээний бүсийн хил хязгаарын санал авч байна

 2018.06.20-ны 182 тогтоолын үнэлгээний бүсийн хил хязгаар /төсөл/
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт