“Төгсөлтийн аргачлал” хөтөлбөр хэрэгжиж байна
Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар болон Дэлхийн зөн Монгол ОУБ-ын  хамтын ажиллагааны хүрээнд зорилтот өрхийн амьжиргаа сайжруулах, тэдний нөөц боломжийг нээн илрүүлэн чадавхид тулгуурлан хөгжүүлэх зорилгоор 36 сар буюу 3 жилийн Төгсөлтийн аргачлалхөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажилладаг.


Өнгөрсөн хугацаанд уг ажлын хүрээнд тус дүүргийн 7, 8, 9,10, 12, 13, 16 дугаар хороодоос нийт 350 зорилтот өрхийг сонгон хөтөлбөрт хамруулсанаас 152 өрх амжилттай төгссөн бөгөөд 2019 оны 01 дүгээр сард үлдсэн 121 өрхийг төгсгөхөд бэлэн болоод байна.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт