ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ХОРООДЫН СТАТИСТИКИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН АЖИЛТНУУДАД ЗОРИУЛСАН “НЭЭЛТТЭЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ БИЙ БОЛГОХ ЧАДАВХЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ” СУРГАЛТ БОЛЛОО
Нийслэлийн хороодын статистикийн асуудал хариуцсан ажилтнуудыг чадавхжуулж, статистикийн мэдээ, тайлангийн чанарыг сайжруулах зорилгоор 2018 оны 11 дүгээр сарын 5-ны өдөр Үндэсний Статистикийн хороо, Нийслэлийн Статистикийн газар, Хан-Уул дүүргийн Статистикийн хэлтэс хамтран “Нээлттэй мэдээллийг бий болгох чадавхыг бэхжүүлэх” сургалтыг зохион байгуулж Хан-Уул дүүргийн хороодын Засаг дарга, зохион байгуулагч, хэсгийн ахлагч нарыг хамрууллаа.


Сургалтын үеэр ХАӨМС-ын мэдээллийг бүрдүүлэхэд идэвх зүтгэлтэй ажилласан зарим ажилтныг салбарын шагналаар шагнаж урамшууллаа. Тухайлбал: Хан-Уул дүүргийн 7-р хорооны Засаг дарга А.Мөнх-Амгаланг ҮСХ-ны дээд шагнал “Бүртгэл статистикийн тэргүүний ажилтан” цол тэмдэг, 10-р хорооны зохион байгуулагч Б.Нарантуяа, 14-р хорооны зохион байгуулагч Ц.Отгонцэцэг нарыг ҮСХ-ны “Хүндэт жуух”-аар тус тус шагнасан юм.

Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт