Шинээр камержуулалтын ажил хийлээ

Иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах, гэмт хэрэг зөрчлийг илрүүлэх, бууруулах , урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 9 хороонд нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайд 10  ширхэг телекамерыг нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар шинээр суурилуулж ашиглалтанд орууллаа. Камержуулатын ажил дуусмагц хяналтыг Цагдаагийн 2-р хэлтэст хүлээлгэн өгөхөөр бэлтгэл ханган ажиллаж байна. Гэр хорооллын хороодын гудамж, зам талбайг бүрэн камержуулах ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт