9 ХОРООНД ИРГЭДИЙГ НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭЛТИЙН ДАДЛАГА СУРГУУЛИЛТ АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДАЖ, ТАНХИМЫН КОМАНД ШТАБЫН ДАДЛАГА СУРГУУЛИАР ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА...

   Тус бүх нийтийн арга хэмжээтэй холбогдуулан 2019 оны 04 дүгээр сарын 23, 24-ний өдрүүдэд иргэдэд 2019 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх бүх нийтийн сургуулийн мэдээ мэдээлэл олгох сургалтын зөвөлгөөг тараах материал болгон хэвлэж 12 хэсгийн өрх бүрийн тоогоор хэвлэн хэсгийн ахлагч нар өрхүүдээр биечлэн явж тараан, зөвлөмж  хүлээн авсан тухай бүртгэлд гарын үсгийг зуруулан  баталгаажуулсан. Тус зөвлөмжийг нийт 12 хэсгийн 640 өрхөд өгсөн тухай жагсаалтыг тус тайланд хавсаргав.

    2019 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдөр хорооны Засаг даргын ажлын алба оройн 19:50 минутанд хуралдан хурлаар хорооны 12 хэсгийн иргэдийг хэрхэн зохион байгуулан бүртгэлжүүлэн ажиллах зааварчилгаа , мөн зохион байгуулалтын үйл ажиллагаа , цагийн хуваарийг хэлэлцэн шийдвэрлэн ажиллаа. Тус хурлаар иргэдэд замын хөдөлгөөний мэдээ мэдээлэл, гамшгийн эрсдлийн талаарх ойлголт зөвөлгөө мэдээллийг давхар хүргэн ажиллах үүргийг “Эрсдэлгүй хороо” ажлын хэсгийн дарга, хорооны хөгжлийн нийгмийн ажилтан Л.Дэлгэрмаа хорооны Зохион байгуулагч Б.Намжилмаа , С.Бурмаа болон 12 хэсгийн ахлагч нарт үүрэг өгсөн тухай хурлын тэмдэглэлд хөтөлсөн.

 2019 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн өглөө 07:00 цагт хорооны байранд цугларч 07:10 минутанд хариуцсан хэсэг , хариуцсан цэгүүдрүү гарч иргэдийг бүртгэн зөвлөмж хүргэн ажиллахаар үүрэг авсан. Мөн ажлын хэсгийн дарга Л.Дэлгэрмаа хорооны гудамж нэг бүрээр явж цагаан хоолойгоор иргэдэд цугларах цэгийг зарлан мэдээллэн ажилласан.

    Хорооны хэмжээний айл өрхүүд болон иргэд өглөө 08:00 цагийнэхнийдуутдохиогоор“ НУУГД , СУУ , ХҮЛЭЭ” зарчмыг баримтлан 2 дахь дуут дохиогоор “ГҮЙХГҮЙ, ЭРГЭЖ БУЦАХГҮЙ, ХАШХИРАХГҮЙ “ гэсэн зарчмаар гэрээсээ гаран  хашааныхааүүдэндгарчхэсгийнахлагчдаададлагасургуулилтандоролцсонбүртгэлээхийлгэсэнбөгөөдхорооны

 • 1 дүгээр хэсгийн иргэд Буянт-ухаа 12- 467 тоотын урд цэг дээр цугларсан
 • 2 дугаар хэсгийн иргэд гудмандаа гарч зогссон
 • 3 дугаар хэсгийн иргэд 327 дугаар цагаан худагтай ойролцоо цэг дээр
 • 4 дүгээр хэсгийн иргэд 344 дүгээр улаан худгийн цэг дээр
 • 5 дугаар хэсгийн иргэд “ Адуун чулуут “ дэлгүүрийн цэг дээр
 • 6 дугаар хэсгийн иргэд Буянт-Ухаа 21 дүгээр гудмын 787 тоотын цэг дээр
 • 7 дугаар хэсгийн иргэд Маргад хүнсний дэлгүүрийн цэг дээр
 • 8 дугаар хэсгийн иргэд Маргад хүнсний дэлгүүрийн цэг дээр
 • 9 дүгээр хэсгийн иргэд Хайрхан хүнсний дэлгүүрийн цэг дээр
 • 10 дугаар хэсгийн иргэд 343 дугаар улаан худгийн цэг дээр
 • 11 дүгээр хэсгийн иргэд ТҮЦ хүнсний дэлгүүрийн цэг дээр
 • 12 дугаар хэсгийн иргэд 344 дүгээр улаан худгийн цэг дээр болон гудам гудмандаа тус тус цугларч Гамшгийн эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх бүх нийтийн сургалтанд бүртгэлд нэрээ бүртгүүлэн оролцсон нийт 343 иргэн идэвхтэй хамрагдсан бөгөөд гудмандаа гарч зогссон хорооны хэсгийн ахлагч ажлын хэсэгт бүртгүүлж амжаагүй иргэд ойролцоогоор 250 орчим идэвхтэй оролцлоо.

 

СУРГАЛТЫН ҮЙЛ ЯВЦЫН ЗУРАГНУУДААС

https://scontent.fuln6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/57787358_2032777693685072_1928128093256417280_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.fuln6-1.fna&oh=b1d0cc00066c6a1138a98dfa98bdd74f&oe=5D7311D1https://scontent.fuln6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/58381704_2407497726151297_2622475059201048576_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.fuln6-1.fna&oh=7cf9b3152f8191c7c6d20b1a360251d0&oe=5D2F62CChttps://scontent.fuln6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/58595561_2229418483805094_2291831219576373248_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent.fuln6-1.fna&oh=2f581a0b4dbc9df13239a7d59d4e58cd&oe=5D3C64B2

https://scontent.fuln6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/57870539_812111105825077_3389195522618163200_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.fuln6-1.fna&oh=2feff316c0a8dea3846237afc2353fc4&oe=5D335C2Dhttps://scontent.fuln6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/58373711_396516371185550_5282485267825950720_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent.fuln6-1.fna&oh=443746792f97071f2d158e52b4ca87b2&oe=5D75902Bhttps://scontent.fuln6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/58374352_316367692372545_5153595678684872704_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.fuln6-1.fna&oh=84d9953449aa69f0054f6b06d76c4a17&oe=5D403797
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт