ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИД ЁС ЗҮЙН ОЙЛГОЛТОО НЭМЭГДҮҮЛЛЭЭ

Хан-Уул дүүргийн Жижиг Дунд Үйлдвэрлэлийг Дэмжих Төвөөс албан хаагчдын ёс зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор ээлжит сургалтыг 2018 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдөр зохион байгууллаа.


Төвийн санаачлагаар зохион байгуулагдсан тус сургалтыг олон төрийн албан хаагчдад хүргэж дүүргийн Засаг Даргын Тамгын Газрын дэргэдэх 12 алба хэлтсийн 30 гаруй албан хаагчийг хамруулан ажиллалаа.

Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт