ЗОРИЛТОТ БҮЛГИЙН 6 ГЭР БҮЛ ӨРГӨӨ ЦАГААН ГЭРТЭЙ БОЛЛОО

Дүүргийн Засаг даргын 2017-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоодоор гүйцэтгүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлэх хүрээнд дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Олон улсын байгууллага, төрийн бус байгууллагуудын хоорондын хамтын ажиллагаа байгуулан нягт холбоотой үр дүнтэй хамтран ажиллаж ирсэн.

Энэ хүрээнд Дэлхийн Зөн Олон Улсын байгууллага Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газартай хамтран 2019 оны 09 дүгээр сарын 17-ны өдөр дүүргийн зорилтот бүлгийн 6 гэр бүлийг өөрийн гэсэн өргөө цагаан гэртэй болголоо.

Дүүргийн 9 дүгээр хорооны иргэн Б.Батжаргал нь эхнэр, гурван хүүхдийн хамт амьдардаг бөгөөд хөлсний хашаанд гэр түрээслэн амьдарч ирсэн нэгэн. 12 дугаар хорооны иргэн С.Хишигмаа, П.Бат-Эрдэнэ, О.Ганзориг нар 1-5 насны хүүхдүүдтэй бөгөөд өөрийн гэсэн орон гэргүй, олон жил айлын хашаанд хамаатан садангийнхаа хамт түрээсийн гэрт амьдарч байсан.

Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт