“ЭРҮҮЛ АЖЛЫН БАЙР” сургалт өдөрлөг зохион байгуулагдлаа
ХАН-УУЛ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ, ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН БИЕИЙН ТАМИР СПОРТЫН ХОРОО хамтран  2018 оны 4 сард  ХУД-ийн албан байгууллага, аж ахуй нэгжүүдээс авсан бие бялдрын хөгжилт чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорилд 513 хүн хамрагдсанаас 35% нь хангалттай буюу бие бялдрын түвшин сайн.


Тус өдөрлөгт ХБӨ-ний эрсдэлт хүчин зүйл болох Архи, Тамхины хэрэглээ, стрeсс, зөв хооллолт, дасгал хөдөлгөөний талаар сургалт хийж, эрүүл хүнсээр үзэсгэлэн, эрүүл хоолны амталгаа гаргаж ажлын байрны дасгалын CD, гарын авлага гаргаж 30 гаруй албан байгууллага авч ажлын байрандаа дасгал хөдөлгөөн хийх боломжоор хангагдлаа.

Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт