Шарилын хашааг битүүлэх ажил хийгдэж байна.
Тус хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах шарилын хашааг битүүлэх ажлыг 2019 оны 12 дугаар сард багтаан хийж гүйцэтгээд байна.

Тус ажлыг дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр хйиж гүйцэтгээд байна.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт