9 ХОРООНЫ ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ШТАБ БЭЛЭН БАЙДАЛД АЖИЛЛАЖ БАЙНА
Нийслэлийн Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийн хүрээнд 9 хорооны Гамшгаас хамгаалах штаб газар хөдлөлтийн гамшиг үүссэн цагийн нөхцөл байдлын дагуу хариу арга хэмжээг төлөвлөх, шийдвэр гаргах, удирдлага зохицуулалт, харилцан ажиллагааг зохион байгуулах зорилгоор танхимын команд штабын дадлага, сургуулийг зохион байгуулан бэлэн байдалд ажиллаж байна.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт