ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН САРЫН АЯНЫГ УГТАН ХОРООДЫН ЗАСАГ ДАРГА НАРТ СУРГАЛТ ЯВУУЛЖ, МЭДЭЭЛЭЛ ӨГЧ, САНАЛ СОЛИЛЦЛОО
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамнаас ирүүлсэн дүүргийн хэмжээнд Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сарын аяныг зохион байгуулах ажлын хүрээнд дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний хэлтэс, хороодтой хамтран ажиллахаар төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. 

Сарын аяны хүрээнд мэргэжлийн хяналтын хэлтсээс санаачлан 380 вольтоор ажилладаг үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашигладаг суурин тоног төхөөрөмжийн судалгааг гаргах, зөвлөмж мэдээлэл хүргэхээр ажиллаж байна. Мөн тус хэлтсийн хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч О. Хишигбаяр хороодын Засаг дарга нарт тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны талаар сургалт зохион байгуулж, хамтран ажиллах, санал солилцлоо.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт