жишиг гудамж төсөл хэрэгжлээ
Нийслэл болон дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Буянт ухаа 17 болон Буянт ухаа 21 дүгээр гудамжыг жишиг гудамж болгон засварлалаа

Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт