Ахмадууд насан туршийн боловсролыг дэмжиж байна
Хан-Уул дүүргийн Албан бус-Насан туршийн боловсролын төв  нь  Ахмадын хороотой хамтран ахмадын хорооны дарга нарт 2018.10.19-ний өдөр  “Хувийн үзэл бодлоо илэрхийлэх болон бусдыг сонсох чадвар”  сэдэвт сургалт зохион байгууллаа.

Сургалтаар:

  • Хувийн үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх
  • Бусдыг анхааралтай сонсох
  • Бусдад хүлээцтэй хандах
  • Өөрийн үзэл бодлыг оновчтой тодорхой илэрхийлэх
  • Өөрийн шинэ санаагаа нэмэх, эргэлзээтэй зүйлээ асууж мэдэх аргуудад суралцлаа.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт