БОЛЗОШГҮЙ ҮЕР, УСНЫ ОСЛООС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЗОРИЛГООР ОНЦГОЙ КОМИССЫН ГИШҮҮДИЙГ ХУВААРИЙН ДАГУУ АЖИЛЛАХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГА ЗАХИРАМЖ ГАРГАЛАА

үүргийн Засаг даргын 2019 оны 08 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/282 дугаар "Болзошгүй үер, усны ослоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах тухай" захирамж гаргалаа. Хуваарийн дагуу дүүргийн Онцгой комиссын гишүүд ерөнхий эргүүл хийж ажиллана. Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт